MAGISTRÁT MĚSTA Děčín

Okres:
Děčín
Mesto:
Děčín 2
PSČ
40502
Webové stránky
Nalezené pracovní nabídky:

tajemník magistrátu města děčín vyhlašuje výběrové řízení na pracovní místo referenta referentky

tajemník magistrátu města děčín vyhlašuje výběrové řízení na pracovní místo vedoucího úředníka

Více na stránkach zaměstnavatele

Pracovní místo vedoucího úředníka vedoucí úřednice vedoucí ho odboru ekonomického podrobné informace

pracovní místo vedoucí ho úředníka vedoucí úřednice vedoucí ho odboru ekonomického

Více na stránkach zaměstnavatele