KATASTRÁLNÍ ÚŘAD pracoviště Strakonice

Okres:
Strakonice
Mesto:
Strakonice 1
PSČ
38601
Webové stránky
Nalezené pracovní nabídky:

Odborný referent oddělení aktualizace katastru nemovitostí

vrchní referent rada správce informačních a komunikačních
vrchní referent rada oddělení obnovy katastrálního operátu
referent kn vedení katastrální mapy
odborný referent v oddělení aktualizace katastru nemovitostí
referent vrchní referent zápis do protokolu řízení
výběrové řízení na služební místo vrchní referent
odborný referent obnova katastrálního operátu
vrchní referent rada v oddělení obnovy katastrálního
referent kn právník do právního oddělení iii
referent vrchní referent návrh zápisu v katastru
odborný referent vrchní referent poskytování informací nahlížení
referent kn právník do právního oddělení xi
odborný referent vrchní referent informatik katastrálního pracoviště
odborný referent vrchní referent návrh zápisu v
odborný referent oddělení právních vztahů k nemovitostem
odborný referent poskytování informací kn poskytování podkladů
vrchní referent rada investiční referent

Více na stránkach zaměstnavatele

Rada odborný rada právník

referent kn právník do právního oddělení
referent kn právník do právního oddělení
inspektor ka právník zeměměřického a katastrálního inspektorátu v praze obor služby

Více na stránkach zaměstnavatele

Rada odborný rada vedoucí ekonomicko správního oddělení kanceláře ředitele katastrálního úřadu

vedoucí oddělení sběru dat pardubice
vedoucí oddělení metodiky a kontroly
rada odborný rada vedoucí oddělení aktualizace a dokumentace voad
vedoucí oddělení metodiky a kontroly v kanceláři ředitele katastrálního úřadu na katastrálním

Více na stránkach zaměstnavatele