KARLOVARSKÁ KRAJSKÁ NEMOCNICE a.s.

Okres:
Karlovy Vary
Mesto:
Karlovy Vary 1
PSČ
36001
Webové stránky
Nalezené pracovní nabídky:

lékař ka s odbornou či specializovanou způsobilostí na oddělení klinické hematologie

lékař ka se specializovanou způsobilostí v oboru pneumologie s předpokladem funkčního místa
lékař ka s odbornou nebo specializovanou způsobilostí
lékař ka se specializovanou způsobilostí v oboru patologie na pozici zástupce primáře
lékař s odbornou či specializovanou způsobilostí v oboru urologie
lékař ka se specializovanou způsobilostí v oboru orl na pozici zástupce primáře
lékař ka s odbornou či specializovanou způsobilostí v oboru neurologie
lékař ka se zájmem o obor vnitřní lékař ství
lékař ka s odbornou způsobilostí se zájmem o interní podobory diabetologie hematologie
lékař ka na oddělení emergency
lékař ka se specializovanou způsobilostí v oboru infekční lékař ství
lékař farmaceut mikrobiolog vš s biologickým zaměřením na oddělení klinické mikrobiologie
lékař s odbornou či specializovanou způsobilostí v oboru gastroenterologie
lékař s odbornou způsobilostí se zájmem o obor kardiologie

Více na stránkach zaměstnavatele

sanitář oddělení anesteziologie resuscitace a intenzivní medicíny

poskytování zdravotní péče přičemž sanitář zejména pečuje o hygienu prostředí pacientů likviduje
sanitář

Více na stránkach zaměstnavatele

všeobecná nebo praktická sestra urologie

všeobecná nebo praktická sestra oarim
všeobecná sestra gynekologicko porodnické oddělení
všeobecná sestra chirurgické oddělení
všeobecná nebo praktická sestra interní oddělení
všeobecná sestra na ranní směnu ortopedická ambulance oddělení centrálního příjmu
všeobecná nebo praktická sestra infekční oddělení
všeobecná nebo praktická sestra kardiocentrum
všeobecná sestra zdravotnický záchranář na ranní směnu intervenční kardiologie
všeobecná sestra na ranní směnu ambulantní provoz plicního oddělení bronchoskopický sál
všeobecná sestra na ranní směnu příjem pacientů pro akutní ambulance
všeobecná sestra neurologické oddělení

Více na stránkach zaměstnavatele

Lékař ka se specializovanou způsobilostí v oboru

lékař ka se specializovanou způsobilostí v oboru

Více na stránkach zaměstnavatele

Všeobecná nebo praktická sestra urologie

všeobecná nebo praktická sestra oarim
všeobecná sestra gynekologicko porodnické oddělení
všeobecná sestra chirurgické oddělení
všeobecná nebo praktická sestra interní oddělení
všeobecná sestra na ranní směnu ortopedická ambulance oddělení centrálního příjmu
všeobecná nebo praktická sestra infekční oddělení
všeobecná nebo praktická sestra kardiocentrum
všeobecná sestra zdravotnický záchranář na ranní směnu intervenční kardiologie
všeobecná sestra na ranní směnu ambulantní provoz plicního oddělení bronchoskopický sál
všeobecná sestra na ranní směnu příjem pacientů pro akutní ambulance
specializace v oboru sestra pro intenzivní péči vítána
všeobecná sestra neurologické oddělení

Více na stránkach zaměstnavatele