KARLOVARSKÁ KRAJSKÁ NEMOCNICE a.s.

Okres:
Cheb
Mesto:
Cheb 2
PSČ
35002
Webové stránky
Nalezené pracovní nabídky:

hr specialista mgr jana jirsová tel email jana jirsova

hr specialista
hr specialista mgr bc jana jirsová
smlouvu pro lékařský úsek zajišťuje hr specialista a pro ošetřovatelský úsek personalista

Více na stránkach zaměstnavatele

lékař

lékař se specializovanou způsobilostí na pozici primáře urologického oddělení
pohotovost lékař
ambulance chemo stacionář lékař
lékař ka se specializovanou způsobilostí v oboru orl na pozici zástupce primáře
lékař s odbornou či specializovanou způsobilostí v oboru gastroenterologie
lékař ka se zájmem o obor vnitřní lékař ství
ambulance bolesti lékař
lékař ka se specializovanou způsobilostí v oboru vnitřní lékař ství na pozici zástupce
lékař ka s odbornou či specializovanou způsobilostí na oddělení klinické hematologie
vyšetřovna dárců lékař
lékař konající službu
intervenční sál lékař
lékař s odbornou či specializovanou způsobilostí v oboru urologie
lékař ka se zájmem o obor vnitřní lékař ství
lékař ka s odbornou způsobilostí se zájmem o interní podobory diabetologie hematologie
lékař ka se specializovanou způsobilostí v oboru gynekologie
lékař ka se specializovanou způsobilostí v oboru pneumologie s předpokladem funkčního místa
lékař ka s odbornou či specializovanou způsobilostí v oboru chirurgie
lékař ka se specializovanou způsobilostí v oboru patologie na pozici zástupce primáře
lékař ka s odbornou či specializovanou způsobilostí v oboru radiologie
lékař ka s odbornou či specializovanou způsobilostí v oboru neurologie
odborná ordinace lékař
lékař ka se specializovanou způsobilostí v oboru
lékař ka se specializovanou způsobilostí v oboru infekční lékař ství
lékař ka na oddělení emergency
radioterapeutická ambulance lékař
lékař s odbornou způsobilostí se zájmem o obor kardiologie
lékař ka s odbornou či specializovanou způsobilostí v oboru anesteziologie a resuscitace
lékař ka s odbornou nebo specializovanou způsobilostí
lékař s odbornou nebo specializovanou způsobilostí se zájmem o obor pneumologie
koronární jednotka lékař
lékař ka s odbornou či specializovanou způsobilostí v oboru onkologie
lékař ka se specializovanou způsobilostí v oboru dětské lékař ství na pozici zástupce
lékař farmaceut mikrobiolog vš s biologickým zaměřením na oddělení klinické mikrobiologie

Více na stránkach zaměstnavatele

lékař

lékař se specializovanou způsobilostí na pozici primáře urologického oddělení
pohotovost lékař
ambulance chemo stacionář lékař
lékař ka se specializovanou způsobilostí v oboru orl na pozici zástupce primáře
lékař s odbornou či specializovanou způsobilostí v oboru gastroenterologie
lékař ka se zájmem o obor vnitřní lékař ství
lékař ka se specializovanou způsobilostí v oboru vnitřní lékař ství na pozici zástupce
lékař ka s odbornou či specializovanou způsobilostí na oddělení klinické hematologie
vyšetřovna dárců lékař
lékař konající službu
intervenční sál lékař
lékař s odbornou či specializovanou způsobilostí v oboru urologie
lékař ka se zájmem o obor vnitřní lékař ství
lékař ka s odbornou způsobilostí se zájmem o interní podobory diabetologie hematologie
lékař ka se specializovanou způsobilostí v oboru gynekologie
lékař ka se specializovanou způsobilostí v oboru pneumologie s předpokladem funkčního místa
lékař ka s odbornou či specializovanou způsobilostí v oboru chirurgie
lékař ka se specializovanou způsobilostí v oboru patologie na pozici zástupce primáře
lékař ka s odbornou či specializovanou způsobilostí v oboru radiologie
ambulance bolesti lékař
lékař ka s odbornou či specializovanou způsobilostí v oboru neurologie
odborná ordinace lékař
lékař ka se specializovanou způsobilostí v oboru
lékař ka se specializovanou způsobilostí v oboru infekční lékař ství
lékař ka na oddělení emergency
radioterapeutická ambulance lékař
lékař s odbornou způsobilostí se zájmem o obor kardiologie
lékař ka s odbornou či specializovanou způsobilostí v oboru anesteziologie a resuscitace
lékař ka s odbornou nebo specializovanou způsobilostí
lékař s odbornou nebo specializovanou způsobilostí se zájmem o obor pneumologie
koronární jednotka lékař
lékař ka s odbornou či specializovanou způsobilostí v oboru onkologie
lékař ka se specializovanou způsobilostí v oboru dětské lékař ství na pozici zástupce
lékař farmaceut mikrobiolog vš s biologickým zaměřením na oddělení klinické mikrobiologie

Více na stránkach zaměstnavatele

lékař

lékař se specializovanou způsobilostí na pozici primáře urologického oddělení
pohotovost lékař
ambulance chemo stacionář lékař
lékař ka se specializovanou způsobilostí v oboru orl na pozici zástupce primáře
lékař s odbornou či specializovanou způsobilostí v oboru gastroenterologie
lékař ka se zájmem o obor vnitřní lékař ství
lékař ka se specializovanou způsobilostí v oboru vnitřní lékař ství na pozici zástupce
lékař ka s odbornou či specializovanou způsobilostí na oddělení klinické hematologie
vyšetřovna dárců lékař
lékař konající službu
intervenční sál lékař
lékař s odbornou či specializovanou způsobilostí v oboru urologie
lékař ka se zájmem o obor vnitřní lékař ství
lékař ka s odbornou způsobilostí se zájmem o interní podobory diabetologie hematologie
lékař ka se specializovanou způsobilostí v oboru gynekologie
lékař ka se specializovanou způsobilostí v oboru pneumologie s předpokladem funkčního místa
lékař ka s odbornou či specializovanou způsobilostí v oboru chirurgie
lékař ka se specializovanou způsobilostí v oboru patologie na pozici zástupce primáře
lékař ka s odbornou či specializovanou způsobilostí v oboru radiologie
lékař ka s odbornou či specializovanou způsobilostí v oboru neurologie
ambulance bolesti lékař
odborná ordinace lékař
lékař ka se specializovanou způsobilostí v oboru
lékař ka na oddělení emergency
lékař ka se specializovanou způsobilostí v oboru infekční lékař ství
radioterapeutická ambulance lékař
lékař s odbornou způsobilostí se zájmem o obor kardiologie
lékař ka s odbornou či specializovanou způsobilostí v oboru anesteziologie a resuscitace
lékař ka s odbornou nebo specializovanou způsobilostí
lékař s odbornou nebo specializovanou způsobilostí se zájmem o obor pneumologie
koronární jednotka lékař
lékař ka s odbornou či specializovanou způsobilostí v oboru onkologie
lékař ka se specializovanou způsobilostí v oboru dětské lékař ství na pozici zástupce
lékař farmaceut mikrobiolog vš s biologickým zaměřením na oddělení klinické mikrobiologie

Více na stránkach zaměstnavatele

ošetřovatel

akreditovaný kvalifikační kurz v oboru ošetřovatel

Více na stránkach zaměstnavatele

sanitář oddělení anesteziologie resuscitace a intenzivní medicíny

poskytování zdravotní péče přičemž sanitář zejména pečuje o hygienu prostředí pacientů likviduje
sanitář
sanitář pro centrální sterilizaci nemocnice cheb

Více na stránkach zaměstnavatele

specialista mgr jana jirsová tel email jana jirsova

specialista
specialista mgr bc jana jirsová
lékařský úsek zajišťuje hr specialista a pro ošetřovatelský úsek personalista na personálním

Více na stránkach zaměstnavatele

všeobecná sestra chirurgické oddělení

všeobecná sestra gynekologicko porodnické odd šestinedělí nemocnice cheb
všeobecná sestra na ranní směnu ortopedická ambulance oddělení centrálního příjmu
všeobecná nebo praktická sestra infekční oddělení
všeobecná nebo praktická sestra kardiocentrum
všeobecná sestra interní ambulance
všeobecná sestra
všeobecná sestra zdravotnický záchranář na ranní směnu intervenční kardiologie
všeobecná nebo praktická sestra anesteziologicko resuscitační oddělení
všeobecná nebo praktická sestra urologie
všeobecná nebo praktická sestra oarim
všeobecná sestra gynekologicko porodnické oddělení
všeobecná sestra gynekologicko porodnické odd lůžka nemocnice cheb
všeobecná nebo praktická sestra pro chirurgické oddělení nemocnice cheb
všeobecná sestra neurologické oddělení
všeobecná dětská sestra pro novorozenecké odd nemocnice cheb
všeobecná nebo praktická sestra interní oddělení
všeobecná sestra na ranní směnu ambulantní provoz plicního oddělení bronchoskopický sál
všeobecná sestra na ranní směnu příjem pacientů pro akutní ambulance

Více na stránkach zaměstnavatele

všeobecná sestra chirurgické oddělení

všeobecná sestra gynekologicko porodnické odd šestinedělí nemocnice cheb
všeobecná sestra na ranní směnu ortopedická ambulance oddělení centrálního příjmu
všeobecná nebo praktická sestra infekční oddělení
všeobecná nebo praktická sestra kardiocentrum
všeobecná sestra interní ambulance
všeobecná sestra
všeobecná nebo praktická sestra anesteziologicko resuscitační oddělení
všeobecná nebo praktická sestra urologie
všeobecná nebo praktická sestra oarim
všeobecná sestra gynekologicko porodnické oddělení
všeobecná sestra gynekologicko porodnické odd lůžka nemocnice cheb
všeobecná sestra zdravotnický záchranář na ranní směnu intervenční kardiologie
všeobecná nebo praktická sestra pro chirurgické oddělení nemocnice cheb
všeobecná sestra neurologické oddělení
všeobecná dětská sestra pro novorozenecké odd nemocnice cheb
všeobecná nebo praktická sestra interní oddělení
všeobecná sestra na ranní směnu ambulantní provoz plicního oddělení bronchoskopický sál
všeobecná sestra na ranní směnu příjem pacientů pro akutní ambulance

Více na stránkach zaměstnavatele

všeobecná sestra chirurgické oddělení

všeobecná sestra gynekologicko porodnické odd šestinedělí nemocnice cheb
všeobecná sestra na ranní směnu ortopedická ambulance oddělení centrálního příjmu
všeobecná nebo praktická sestra infekční oddělení
všeobecná nebo praktická sestra kardiocentrum
všeobecná sestra interní ambulance
všeobecná sestra
všeobecná nebo praktická sestra anesteziologicko resuscitační oddělení
všeobecná nebo praktická sestra urologie
všeobecná nebo praktická sestra oarim
všeobecná sestra gynekologicko porodnické oddělení
všeobecná sestra gynekologicko porodnické odd lůžka nemocnice cheb
všeobecná nebo praktická sestra pro chirurgické oddělení nemocnice cheb
všeobecná sestra zdravotnický záchranář na ranní směnu intervenční kardiologie
všeobecná sestra neurologické oddělení
všeobecná dětská sestra pro novorozenecké odd nemocnice cheb
všeobecná nebo praktická sestra interní oddělení
všeobecná sestra na ranní směnu ambulantní provoz plicního oddělení bronchoskopický sál
všeobecná sestra na ranní směnu příjem pacientů pro akutní ambulance

Více na stránkach zaměstnavatele

Dané smlouvy zajišťuje pověřený personalista na personálním oddělení studentské odborné praxe jsou

personalista
kurzů se podávají na odv personalista na personálním oddělení s vyjádřením nadřízeného
specialista a pro ošetřovatelský úsek personalista na personálním oddělení s těmito zaměstnanci

Více na stránkach zaměstnavatele

Dispozici u vedoucích nlzp u náměstek pro ošetřovatelskou péči nebo na webových

náměstek pro ošetřovatelskou péči případně ve spolupráci se svým poradním orgánem
náměstek pro nelékařská povolání a kvalitu

Více na stránkach zaměstnavatele

Generální ředitel

bude profitovat pacient konstatuje generální ředitel kkn mezi přístroji jsou totiž
ředitel nemocnice v chebu
výši úhrady za stáž generální ředitel
péče v regionu upřesnil generální ředitel karlovarské krajské nemocnice josef märz
podílí generální ředitel spolu s ekonomickým a technickým ředitel em
ředitel zdravotního úseku
obchodně provozní ředitel
více milionů korun vypočítává generální ředitel kkn josef märz s tím

Více na stránkach zaměstnavatele

Mudr blanka puchálková mikrobiolog

lékař farmaceut mikrobiolog vš s biologickým zaměřením na oddělení klinické mikrobiolog ie

Více na stránkach zaměstnavatele

Pharmdr petr rejsek vedoucí lékárník

vedoucí stravovacího provozu
vedoucí
vedoucí lékařka gastroenterologie
kancelář vedoucí laborantky
vedoucí lékárník
vedoucí
vedoucí stravovacího provozu nemocnice cheb
vedoucí pr a tiskový mluvčí
vedoucí technického provozu karlovy vary
vedoucí oddělení výstavby
vedoucí obchodního oddělení
vedoucí technicko provozní cheb
jana jirsová dis vedoucí hr oddělení tel email jana jirsova
vedoucí oddělení zdravotních pojišťoven a controllingu
vedoucí energocentra
vedoucí

Více na stránkach zaměstnavatele

Pohotovost ra asistent

radiologický asistent pro oddělení radioterapie a klinické
andrea nováková farmaceutický asistent

Více na stránkach zaměstnavatele

Všeobecná sestra chirurgické oddělení

všeobecná sestra gynekologicko porodnické odd šestinedělí nemocnice cheb
ambulance sestra
všeobecná sestra na ranní směnu ortopedická ambulance oddělení centrálního příjmu
všeobecná nebo praktická sestra infekční oddělení
všeobecná nebo praktická sestra kardiocentrum
všeobecná sestra interní ambulance
koronární jednotka sestra
vrchní sestra
všeobecná sestra
odborná ordinace sestra
praktická sestra
oddělení recepce sestra
všeobecná nebo praktická sestra anesteziologicko resuscitační oddělení
všeobecná nebo praktická sestra urologie
všeobecná nebo praktická sestra oarim
všeobecná sestra gynekologicko porodnické oddělení
všeobecná sestra gynekologicko porodnické odd lůžka nemocnice cheb
všeobecná sestra zdravotnický záchranář na ranní směnu intervenční kardiologie
všeobecná nebo praktická sestra pro chirurgické oddělení nemocnice cheb
specializace v oboru sestra pro intenzivní péči vítána
lůžkové oddělení sestra
všeobecná sestra neurologické oddělení
všeobecná dětská sestra pro novorozenecké odd nemocnice cheb
všeobecná nebo praktická sestra interní oddělení
vrchní sestra emergency
intervenční sál sestra
všeobecná sestra na ranní směnu ambulantní provoz plicního oddělení bronchoskopický sál
ambulance chemo stacionář sestra
všeobecná sestra na ranní směnu příjem pacientů pro akutní ambulance
radioterapeutická ambulance sestra

Více na stránkach zaměstnavatele

Všeobecná sestra chirurgické oddělení

všeobecná sestra gynekologicko porodnické odd šestinedělí nemocnice cheb
ambulance sestra
všeobecná sestra na ranní směnu ortopedická ambulance oddělení centrálního příjmu
všeobecná nebo praktická sestra infekční oddělení
všeobecná nebo praktická sestra kardiocentrum
všeobecná sestra interní ambulance
koronární jednotka sestra
vrchní sestra
všeobecná sestra
odborná ordinace sestra
praktická sestra
oddělení recepce sestra
všeobecná nebo praktická sestra anesteziologicko resuscitační oddělení
všeobecná nebo praktická sestra urologie
všeobecná nebo praktická sestra oarim
všeobecná sestra gynekologicko porodnické oddělení
všeobecná sestra gynekologicko porodnické odd lůžka nemocnice cheb
všeobecná nebo praktická sestra pro chirurgické oddělení nemocnice cheb
všeobecná sestra zdravotnický záchranář na ranní směnu intervenční kardiologie
vrchní sestra emergency
specializace v oboru sestra pro intenzivní péči vítána
lůžkové oddělení sestra
všeobecná sestra neurologické oddělení
všeobecná dětská sestra pro novorozenecké odd nemocnice cheb
všeobecná nebo praktická sestra interní oddělení
intervenční sál sestra
všeobecná sestra na ranní směnu ambulantní provoz plicního oddělení bronchoskopický sál
všeobecná sestra na ranní směnu příjem pacientů pro akutní ambulance
ambulance chemo stacionář sestra
radioterapeutická ambulance sestra

Více na stránkach zaměstnavatele

Všeobecná sestra chirurgické oddělení

všeobecná sestra gynekologicko porodnické odd šestinedělí nemocnice cheb
ambulance sestra
všeobecná sestra na ranní směnu ortopedická ambulance oddělení centrálního příjmu
všeobecná nebo praktická sestra infekční oddělení
všeobecná nebo praktická sestra kardiocentrum
všeobecná sestra interní ambulance
koronární jednotka sestra
vrchní sestra
všeobecná sestra
odborná ordinace sestra
všeobecná sestra zdravotnický záchranář na ranní směnu intervenční kardiologie
praktická sestra
oddělení recepce sestra
všeobecná nebo praktická sestra anesteziologicko resuscitační oddělení
všeobecná nebo praktická sestra urologie
všeobecná nebo praktická sestra oarim
všeobecná sestra gynekologicko porodnické oddělení
všeobecná sestra gynekologicko porodnické odd lůžka nemocnice cheb
všeobecná nebo praktická sestra pro chirurgické oddělení nemocnice cheb
vrchní sestra emergency
specializace v oboru sestra pro intenzivní péči vítána
lůžkové oddělení sestra
všeobecná sestra neurologické oddělení
všeobecná dětská sestra pro novorozenecké odd nemocnice cheb
všeobecná nebo praktická sestra interní oddělení
intervenční sál sestra
všeobecná sestra na ranní směnu ambulantní provoz plicního oddělení bronchoskopický sál
všeobecná sestra na ranní směnu příjem pacientů pro akutní ambulance
ambulance chemo stacionář sestra
radioterapeutická ambulance sestra

Více na stránkach zaměstnavatele

Vždy se vychází z interních předpisu individuálních

lékař ka se specializovanou způsobilostí v oboru
jedná se o poskytnutí odborné praxe na
lékař ka se specializovanou způsobilostí v oboru
stížnost je oprávněn podat pacient zákonný zástupce
lékař ka se specializovanou způsobilostí v oboru
lékař s odbornou nebo specializovanou způsobilostí se
lékař ka se specializovanou způsobilostí v oboru

Více na stránkach zaměstnavatele

Zdravotní laborant ka oddělení klinické biochemie a

zdravotní laborant ka pro transfuzní oddělení úsek

Více na stránkach zaměstnavatele