KARLOVARSKÁ KRAJSKÁ NEMOCNICE a.s.

Okres:
Cheb
Mesto:
Cheb 2
PSČ
35002
Webové stránky
Nalezené pracovní nabídky:

hr specialista mgr bc jana jirsová

hr specialista
hr specialista mgr jana jirsová tel email jana jirsova
smlouvu pro lékařský úsek zajišťuje hr specialista a pro ošetřovatelský úsek personalista

Více na stránkach zaměstnavatele

lékař ka na oddělení emergency

pokud váš lékař není telefonicky k zastižení kontaktujte telefonem linky
lékař s odbornou či specializovanou způsobilostí v oboru gastroenterologie
lékař ka se specializovanou způsobilostí v oboru gynekologie
lékař ka s odbornou či specializovanou způsobilostí v oboru radiologie
lékař ka se specializovanou způsobilostí v oboru pneumologie s předpokladem funkčního místa
lékař ka se specializovanou způsobilostí v oboru dětské lékař ství na pozici zástupce
lékař ka se specializovanou způsobilostí v oboru orl na pozici zástupce primáře
lékař farmaceut mikrobiolog vš s biologickým zaměřením na oddělení klinické mikrobiologie
lékař ka se zájmem o obor vnitřní lékař ství
lékař ka se specializovanou způsobilostí v oboru infekční lékař ství
lékař ka se specializovanou způsobilostí v oboru vnitřní lékař ství na pozici zástupce
lékař ka s odbornou či specializovanou způsobilostí v oboru onkologie
lékař ka s odbornou způsobilostí se zájmem o interní podobory diabetologie hematologie
lékař ka s odbornou či specializovanou způsobilostí v oboru chirurgie
lékař ka s odbornou či specializovanou způsobilostí v oboru anesteziologie a resuscitace
lékař ka s odbornou či specializovanou způsobilostí na oddělení klinické hematologie
praktický lékař posoudí vaši anamnézu aktuální stav a v případě podezření
lékař s odbornou či specializovanou způsobilostí v oboru urologie
lékař ka s odbornou či specializovanou způsobilostí v oboru neurologie
lékař s odbornou způsobilostí se zájmem o obor kardiologie
lékař ka se specializovanou způsobilostí v oboru
lékař ka se specializovanou způsobilostí v oboru patologie na pozici zástupce primáře
lékař ka s odbornou nebo specializovanou způsobilostí
lékař ka s odbornou či specializovanou způsobilostí v oboru chirurgie

Více na stránkach zaměstnavatele

náměstek pro nelékařská povolání a kvalitu

náměstek pro ošetřovatelskou péči případně ve spolupráci se svým poradním orgánem
dispozici u vedoucích nlzp u náměstek pro ošetřovatelskou péči nebo na webových

Více na stránkach zaměstnavatele

ředitel nemocnice v chebu

obchodně provozní ředitel
více milionů korun vypočítává generální ředitel kkn josef märz s tím
ředitel zdravotního úseku
péče v regionu upřesnil generální ředitel karlovarské krajské nemocnice josef märz
generální ředitel
výši úhrady za stáž generální ředitel
podílí generální ředitel spolu s ekonomickým a technickým ředitel em
bude profitovat pacient konstatuje generální ředitel kkn mezi přístroji jsou totiž

Více na stránkach zaměstnavatele

specialista mgr bc jana jirsová

specialista
specialista mgr jana jirsová tel email jana jirsova
lékařský úsek zajišťuje hr specialista a pro ošetřovatelský úsek personalista na personálním

Více na stránkach zaměstnavatele

vedoucí oddělení výstavby

vedoucí lékárník
vedoucí energocentra
vedoucí technického provozu karlovy vary
vedoucí
vedoucí stravovacího provozu
jana jirsová dis vedoucí hr oddělení tel email jana jirsova
vedoucí technicko provozní cheb
vedoucí
vedoucí obchodního oddělení
vedoucí pr a tiskový mluvčí
vedoucí oddělení zdravotních pojišťoven a controllingu
vedoucí lékařka gastroenterologie
vedoucí

Více na stránkach zaměstnavatele

všeobecná dětská sestra pro novorozenecké odd nemocnice cheb

všeobecná sestra gynekologicko porodnické odd šestinedělí nemocnice cheb
všeobecná nebo praktická sestra kardiocentrum
všeobecná sestra na ranní směnu oddělení radioterapie a klinické onkologie
všeobecná sestra na úv ranní směna chirurgická ambulance
všeobecná sestra na ranní směnu gastroenterologická ambulance
všeobecná nebo praktická sestra oarim
všeobecná nebo praktická sestra infekční oddělení
všeobecná nebo praktická sestra urologie
všeobecná nebo praktická sestra anesteziologicko resuscitační oddělení
všeobecná sestra chirurgické oddělení
všeobecná sestra gynekologicko porodnické oddělení
zdravotnický záchranář nebo všeobecná sestra s praxí emergency
všeobecná sestra interní ambulance
všeobecná sestra ortopedické oddělení
všeobecná nebo dětská sestra kojenci a větší děti
všeobecná nebo praktická sestra pro chirurgické oddělení nemocnice cheb
všeobecná sestra na ranní směnu interní oddělení lůžka
všeobecná sestra na úv ranní směna gynekologická ambulance
všeobecná nebo praktická sestra interní oddělení

Více na stránkach zaměstnavatele

všeobecná dětská sestra pro novorozenecké odd nemocnice cheb

všeobecná sestra gynekologicko porodnické odd šestinedělí nemocnice cheb
všeobecná nebo praktická sestra kardiocentrum
všeobecná sestra na ranní směnu oddělení radioterapie a klinické onkologie
všeobecná sestra na úv ranní směna chirurgická ambulance
všeobecná sestra na ranní směnu gastroenterologická ambulance
všeobecná nebo praktická sestra oarim
všeobecná nebo praktická sestra infekční oddělení
všeobecná nebo praktická sestra urologie
všeobecná nebo praktická sestra anesteziologicko resuscitační oddělení
všeobecná sestra chirurgické oddělení
všeobecná sestra gynekologicko porodnické oddělení
zdravotnický záchranář nebo všeobecná sestra s praxí emergency
všeobecná sestra interní ambulance
všeobecná sestra ortopedické oddělení
všeobecná nebo dětská sestra kojenci a větší děti
všeobecná nebo praktická sestra pro chirurgické oddělení nemocnice cheb
všeobecná sestra na ranní směnu interní oddělení lůžka
všeobecná sestra na úv ranní směna gynekologická ambulance
všeobecná nebo praktická sestra interní oddělení
všeobecná sestra na ranní směnu příjem pacientů pro akutní ambulance

Více na stránkach zaměstnavatele

Dané smlouvy zajišťuje pověřený personalista na personálním oddělení studentské odborné praxe jsou

specialista a pro ošetřovatelský úsek personalista na personálním oddělení s těmito zaměstnanci
personalista
kurzů se podávají na odv personalista na personálním oddělení s vyjádřením nadřízeného

Více na stránkach zaměstnavatele

Jedná se o poskytnutí odborné praxe na

lékař ka se specializovanou způsobilostí v oboru
lékař ka se specializovanou způsobilostí v oboru
stížnost je oprávněn podat pacient zákonný zástupce
vždy se vychází z interních předpisu individuálních
lékař ka se specializovanou způsobilostí v oboru
lékař ka se specializovanou způsobilostí v oboru

Více na stránkach zaměstnavatele

Mudr blanka puchálková mikrobiolog

lékař farmaceut mikrobiolog vš s biologickým zaměřením na oddělení klinické mikrobiolog ie

Více na stránkach zaměstnavatele

Radiologický asistent pro radiodiagnostické oddělení

radiologický asistent pro oddělení radioterapie a klinické

Více na stránkach zaměstnavatele

Vladimír čejka bývalý primář a chirurg karlovarské traumatologie

druhé za svůj život jakožto chirurg a primář ortopedie a traumatologie karlovarské

Více na stránkach zaměstnavatele

Všeobecná dětská sestra pro novorozenecké odd nemocnice cheb

všeobecná sestra gynekologicko porodnické odd šestinedělí nemocnice cheb
všeobecná nebo praktická sestra kardiocentrum
všeobecná sestra na ranní směnu oddělení radioterapie a klinické onkologie
všeobecná sestra na úv ranní směna chirurgická ambulance
všeobecná sestra na ranní směnu gastroenterologická ambulance
všeobecná nebo praktická sestra oarim
všeobecná nebo praktická sestra infekční oddělení
všeobecná nebo praktická sestra urologie
všeobecná nebo praktická sestra anesteziologicko resuscitační oddělení
všeobecná sestra chirurgické oddělení
všeobecná sestra gynekologicko porodnické oddělení
zdravotnický záchranář nebo všeobecná sestra s praxí emergency
všeobecná sestra interní ambulance
všeobecná sestra ortopedické oddělení
všeobecná nebo dětská sestra kojenci a větší děti
všeobecná nebo praktická sestra pro chirurgické oddělení nemocnice cheb
všeobecná sestra na ranní směnu interní oddělení lůžka
všeobecná sestra na úv ranní směna gynekologická ambulance
specializace v oboru sestra pro intenzivní péči vítána
všeobecná nebo praktická sestra interní oddělení

Více na stránkach zaměstnavatele

Všeobecná dětská sestra pro novorozenecké odd nemocnice cheb

všeobecná sestra gynekologicko porodnické odd šestinedělí nemocnice cheb
všeobecná nebo praktická sestra kardiocentrum
všeobecná sestra na ranní směnu oddělení radioterapie a klinické onkologie
všeobecná sestra na úv ranní směna chirurgická ambulance
všeobecná sestra na ranní směnu gastroenterologická ambulance
všeobecná nebo praktická sestra oarim
všeobecná nebo praktická sestra infekční oddělení
všeobecná nebo praktická sestra urologie
všeobecná nebo praktická sestra anesteziologicko resuscitační oddělení
všeobecná sestra chirurgické oddělení
všeobecná sestra gynekologicko porodnické oddělení
zdravotnický záchranář nebo všeobecná sestra s praxí emergency
všeobecná sestra interní ambulance
všeobecná sestra ortopedické oddělení
všeobecná nebo dětská sestra kojenci a větší děti
všeobecná nebo praktická sestra pro chirurgické oddělení nemocnice cheb
všeobecná sestra na ranní směnu interní oddělení lůžka
všeobecná sestra na úv ranní směna gynekologická ambulance
specializace v oboru sestra pro intenzivní péči vítána
všeobecná nebo praktická sestra interní oddělení
všeobecná sestra na ranní směnu příjem pacientů pro akutní ambulance

Více na stránkach zaměstnavatele

Zdravotní laborant ka oddělení klinické biochemie a

zdravotní laborant pro patologicko anatomické oddělení
zdravotní laborant ka pro transfuzní oddělení úsek

Více na stránkach zaměstnavatele