Výsledek vyhledávání - 7 volných pracovních míst.

Volná místa. Děkan.


Praha 3
Vzdělání, jazyky
Vysoké platy a štědré bonusy.

Děkan martin bareš

zápisy z kolegia děkana

Brno 2
Vzdělání, jazyky
Průměrná hrubá mzda uvedená klientskými pracovníky na platovém portálu

Mnichovo Hradiště
Úřady, správa
jednorázový bonus

Kolegium děkana

opatření děkana

Praha 1
Vzdělání, jazyky
Mimořádné odměny zaměstnancům

Kolegium děkana

pracoviště děkanátu
sekretariát děkana a tajemníka
děkan a tajemník
opatření děkana

Praha 28
Vzdělání, jazyky
Vyšší platy se týkají jen specializovaných pozic

Opatření děkana

děkan katolické teologické fakulty univerzity karlovy

Praha 6
Vzdělání, jazyky
Pracovníci dostanou od září základní hodinovou mzdu 230 korun

Poradní orgány děkana

informace děkana pro akademickou obec fa

Brno 39
Vzdělání, jazyky
13 plat, bonus