Nabídka “mladého kolektivu” je skrytou diskriminací.

Obecný zákaz diskriminace předpokládá, že je nabídka zaměstnání určena kandidátům bez ohledu na věk. Jestliže z inzerátu vyplývá, že je hledán kandidát určitého věku nebo do určitého věku, jedná se o přímou diskriminaci. Přípustné je rozdílné zacházení sloužící k ochraně osob mladších 19 let, vyžadující minimální věk či praxi pro zaměstnání, v němž je to nezbytné, nebo zaměstnání předpokládající dlouhé odborné vzdělávání, které kandidát blížící se důchodovému věku už nemůže absolvovat.

Pokud z inzerátu vyplývá, že je zaměstnání určena pouze mužům nebo pouze ženám, jedná se o přímou diskriminaci. Nezáleží přitom na tom, jak je nabídka formulována (např. “pozice je vhodná pro ženy”, “hledáme muže na pozici…”). Ani argument větší fyzické náročnosti zaměstnání nelze použít k obecnému vyloučení žen (s výjimkou ochrany těhotenství a mateřství) – není možné vyloučit ženy ze zaměstnání jen proto, že by měly být více chráněny proti rizikům, která se týkají stejně jak mužů, tak žen (např. zaměstnání v podzemí). Rozdílné zacházení je však přípustné tehdy, pokud to vyžaduje povaha nabízené zaměstnání a určité pohlaví je “nezbytným předpokladem”. Není například diskriminací, pokud inzerát hledá ženu na pozici modelky dámského prádla apod. Naopak hledání pouze ženy na propagaci zboží v obchodě je diskriminační, protože ženské pohlaví není “nezbytným předpokladem” a tuto pozici může zastávat i muž.
Nabídky omezují věk kandidátů bez ohledu na charakter zaměstnání a opodstatněnost takového požadavku:

– na pozici top manažera je hledán “mladý kandidát”
– na práci operátora je hledán kandidát do 34 let (i starší by práci zvládl)
– na pozici manažera je hledán kandidát ve věku alespoň 19 let (tj. stanovení minimální věkové hranice – nic nebrání – – devatenáctiletému se stejným vzděláním tuto práci vykonávat)

Inzertním obratem posledních let je nabídka zaměstnání “v mladém kolektivu”. Zaměstnavatel výslovně nevylučuje starší kandidáte a nepožaduje ani kandidáte mladšího věku, takže se nejedná o přímou diskriminaci. Z nabídky vyplývá, že preferováni budou kandidáti mladší. Jedná se o nepřímou diskriminaci, protože takto formulovaná nabídka dopředu odradí část kandidátů vyššího věku. Takový inzerát potvrzuje předsudek ve společnosti, že zaměstnání v kolektivu s vyšším věkovým průměrem nenabízí kvalitní a atraktivní pracovní uplatnění.

Diskriminace z důvodu věku může být skryta za požadavek minimální délky praxe (vyloučeni jsou tak např. čerství absolventi škol). Antidiskriminační zákon připouští rozdílné zacházení tehdy, pokud je odborná praxe nezbytná pro řádný výkon zaměstnání. Její délka však musí být přiměřená povaze zaměstnání. Například u lehkých nekvalifikovaných a manuálních prací je požadavek praxe nepřiměřený. Naopak u finančního ředitele bude požadavek praxe a zkušeností přiměřený. Je však jen minimum pracovních pozic, které by opodstatňovaly požadavek na desetiletou, patnáctiletou či ještě delší praxi v oboru.