Profese
Okres
Činnost firmy

Volná místa - KATASTRÁLNÍ ÚŘAD pracoviště Strakonice

Volná místa v KATASTRÁLNÍ ÚŘAD pracoviště Strakonice

Auditor analytik/analytička - programátor/programátorka analytik/analytička - projektant/projektantka analytik/analytička - projektant/projektantka
analytik/analytička - programátor/programátorka
geodet geograf – kontrolor dat zabaged právník - referent oddělení právních vztahů správce ikt účetní vrchní referent/rada – obnova katastrálního operátu
právník - referent oddělení právních vztahů
zeměměřické a katastrální inspektoráty
zeměměřický a katastrální inspektorát v brně

Zaměstnavatel

KATASTRÁLNÍ ÚŘAD pracoviště Strakonice

Hlavní činnost firmy

Úřady, správa

Okres: Strakonice
Strakonice 1
38601
www.cuzk.cz