NEMOCNICE BLANSKO

Okres:
Mesto:
Blansko
PSČ
67831
Webové stránky
Nalezené pracovní nabídky:

lékař ka neurologické oddělení

lékař ka oddělení radiodiagnostiky
lékař ka rehabilitační oddělení
lékař ka interní oddělení

Více na stránkach zaměstnavatele

náměstek pro léčebně preventivní péči

provozně technický náměstek
náměstek pro nelékařskou péči

Více na stránkach zaměstnavatele

Ekonomický náměstek

náměstek pro nelékařskou péči
náměstek pro léčebně preventivní péči
provozně technický náměstek

Více na stránkach zaměstnavatele

Kapilární odběr z prstu provádí zdravotní laborant a zvlášť pro pacienty přicházející

odběr žilní krve provádí všeobecná sestra pořadí pacientů pro odběr může sestra

Více na stránkach zaměstnavatele

Ošetřovatelskou péčí pak s vedoucí sestrou oddělení vaše námitky je povinen vyslechnout

vedoucí lékař primář oddělení či pracovníci managementu nemocnice ředitelka nebo její náměstci

Více na stránkach zaměstnavatele

Pavla kuncová dětský klinický psycholog

phdr pavla kuncová dětský klinický psycholog
michalová ph d speciální pedagog psycholog

Více na stránkach zaměstnavatele

Praktický dětský lékař

praktický lékař pro děti a dorost
závodní lékař
praktický lékař
ošetřující lékař

Více na stránkach zaměstnavatele

Příjemcem osobních údajů je zejména správce osobní údaje zpracovávají zaměstnanci nemocnice blansko

bezplatně u opakovaných žádostí bude správce posuzovat jejich přiměřenost u nedůvodné
jinak nepřiměřené žádosti je správce oprávněn odepřít její vyřízení příp toto vyřízení
danihelkovou mba ředitelkou dále též správce osobních údajů informuje pacienty
vznesl námitku proti zpracování a správce shledá že již neexistují žádné oprávněné

Více na stránkach zaměstnavatele

Rodinná anamnéza radiologický asistent dle kontextu

farmaceutický asistent
farmakologická anamnéza farmaceutický asistent phyaction dle kontextu
radiologický asistent

Více na stránkach zaměstnavatele

Staniční sestra

jednodenní péče ambulance chirurgie staniční sestra primář oddělení

Více na stránkach zaměstnavatele

Staniční sestra svalová síla dle kontextu

všeobecná sestra
praktická sestra
staniční sestra
edukační sestra

Více na stránkach zaměstnavatele

Vedoucí klinický psycholog

psycholog ve zdravotnictví

Více na stránkach zaměstnavatele

Zdravotně sociální pracovník

zdravotnický pracovník způsobilý k výkonu povolání pod odborným dohledem
pacientovi záznam podepíše zdravotnický pracovník a zákonný zástupce n aby jinému poskytovateli
jiný odborný pracovník vysokoškolsky vzdělaný
nelékařský zdravotnický pracovník
zdravotnický pracovník způsobilý k výkonu povolání bez odborného dohledu
osobě o kterých se zdravotnický pracovník dozvěděl při poskytování zdravotních služeb
postupuje má li zdravotnický pracovník podezření na zneužívání nebo týrání pacienta zbaveného

Více na stránkach zaměstnavatele