NEMOCNICE BLANSKO

Okres:
Mesto:
Blansko
PSČ
67831
Webové stránky
Nalezené pracovní nabídky:

Bezplatně u opakovaných žádostí bude správce posuzovat jejich přiměřenost u nedůvodné

jinak nepřiměřené žádosti je správce oprávněn odepřít její vyřízení příp toto vyřízení
příjemcem osobních údajů je zejména správce osobní údaje zpracovávají zaměstnanci nemocnice blansko
danihelkovou mba ředitelkou dále též správce osobních údajů informuje pacienty
vznesl námitku proti zpracování a správce shledá že již neexistují žádné oprávněné

Více na stránkach zaměstnavatele

lékař ka interní oddělení

lékař ka oddělení radiodiagnostiky
lékař ka neurologické oddělení

Více na stránkach zaměstnavatele

lékař nemocnice

lékař poliklinika

Více na stránkach zaměstnavatele

lékař

svého praktického lékař e nebo gynekologa lékař provede test na okultní krvácení

Více na stránkach zaměstnavatele

náměstek pro léčebně preventivní péči

náměstek provozně technického úseku
náměstek pro nelékařskou péči
ekonomický náměstek

Více na stránkach zaměstnavatele

náměstek pro nelékařskou péči

náměstek pro léčebně preventivní péči
provozně technický náměstek

Více na stránkach zaměstnavatele

psycholog ve zdravotnictví

vedoucí klinický psycholog

Více na stránkach zaměstnavatele

Kapilární odběr z prstu provádí zdravotní laborant a zvlášť pro pacienty přicházející

odběr žilní krve provádí všeobecná sestra pořadí pacientů pro odběr může sestra

Více na stránkach zaměstnavatele

Kristýna mašková vedoucí fyzioterapeut

nástup ihned bližší informace u vedoucí stravovacích služeb tel nebo prostřednictvím

Více na stránkach zaměstnavatele

Michalová ph d speciální pedagog psycholog

pavla kuncová dětský klinický psycholog
phdr pavla kuncová dětský klinický psycholog

Více na stránkach zaměstnavatele

Ošetřovatelskou péčí pak s vedoucí sestrou oddělení vaše námitky je povinen vyslechnout

vedoucí lékař primář oddělení či pracovníci managementu nemocnice ředitelka nebo její náměstci

Více na stránkach zaměstnavatele

Osobě o kterých se zdravotnický pracovník dozvěděl při poskytování zdravotních služeb

postupuje má li zdravotnický pracovník podezření na zneužívání nebo týrání pacienta zbaveného
jiný odborný pracovník vysokoškolsky vzdělaný
pacientovi záznam podepíše zdravotnický pracovník a zákonný zástupce n aby jinému poskytovateli
zdravotnický pracovník způsobilý k výkonu povolání bez odborného dohledu
zdravotně sociální pracovník
nelékařský zdravotnický pracovník
zdravotnický pracovník způsobilý k výkonu povolání s odborným dohledem

Více na stránkach zaměstnavatele

Staniční sestra

jednodenní péče ambulance chirurgie staniční sestra primář oddělení

Více na stránkach zaměstnavatele

Všeobecná sestra

edukační sestra
staniční sestra svalová síla dle kontextu
staniční sestra

Více na stránkach zaměstnavatele

Zákonný zástupce pacienta

u vedoucího pracoviště kterého se stížnost týká

Více na stránkach zaměstnavatele

Závodní lékař

praktický lékař pro děti a dorost
praktický dětský lékař
ošetřující lékař
praktický lékař

Více na stránkach zaměstnavatele

Zdravotnický asistent

rodinná anamnéza radiologický asistent dle kontextu
farmakologická anamnéza farmaceutický asistent phyaction dle kontextu

Více na stránkach zaměstnavatele