MĚSTSKÁ ČÁST Praha 11

Činnost firmy:
Úřady, správa
Okres:
Hlavní město Praha
Mesto:
Praha 415
PSČ
14900
Webové stránky
Nalezené pracovní nabídky:

Kurátor/ka pro děti a mládež

kurátor/ka pro mládež a dospělé

Více na stránkach zaměstnavatele

Metodik/metodička daní

metodik/metodička inventarizace
metodik/metodička účetnictví hospodářské činnosti
metodik/metodička účetnictví příspěvkových organizací
samostatný odborný referent metodiky sportu

Více na stránkach zaměstnavatele

Odbor ekonomický

ekonom-rozpočtář
ekonom/ka-rozpočtář/ka
vedoucí odboru ekonomického
samostatný/ná odborný/ná referent/ka ekonomiky práce
vedoucí oddělení veřejných zakázek a ekonomiky
vedoucí oddělení koncepce a ekonomiky školství

Více na stránkach zaměstnavatele

Asistent/ka vedoucího odboru

asistent/ka uvolněných členů zmč
asistent/ka vedoucí odboru

Více na stránkach zaměstnavatele

Referent/ka fakturace

samostatný/ná odborný/ná referent/ka poplatků
samostatný odborný referent organizačního oddělení
samostatný/ná odborný/ná referent/ka a administrativní pracovník/ce
samostatný/ná odborný/ná referent/ka ik
samostatný/ná odborný/ná referent/ka krizového řízení
samostatný/ná odborný/ná referent/ka samosprávních činností
samostatný/ná odborný/ná referent/ka vymáhání pohledávek
samostatný/ná referent/ka a administrativní pracovník/ce
samostatný/ná referent/ka oddělení organizačního
samostatný/ná odborný/ná referent/ka ekonomiky práce
samostatný/ná odborný/ná referent/ka hospodářské správy
samostatný/ná referent/ka hospodářské správy
samostatný/ná odborný/ná referent/ka bytového oddělení
samostatný/ná odborný/ná referent/ka oddělení bytového
samostatný/ná odborný/ná referent/ka pronájmu nebytových prostor
technicko-administrativní referent/ka
samostatný/ná odborný/ná referent/ka veřejný opatrovník
samostatný/ná odborný/ná referent/ka zdravotnictví
samostatný/ná odborný/ná referent/ka investic
samostatný/ná odborný/ná referent/ka správy nemovitého majetku
samostatný/ná odborný/ná referent/ka veřejných zakázek
samostatný/ná odborný/ná referent/ka-technik/čka
samostatný/ná referent/ka pro správu komunikací
samostatný odborný referent metodiky sportu
samostatný/ná odborný/ná referent/ka interního pozemkového servisu
samostatný/ná odborný/ná referent/ka ověřování
samostatný/ná odborný/ná referent/ka přestupků
samostatný/ná odborný/ná referent/ka správních činností
samostatný odborný referent územního řízení
samostatný/ná odborný/ná referent/ka stavebního dozoru
samostatný/ná odborný/ná referent/ka stavebního řízení
samostatný/ná odborný/ná referent/ka stavebního úřadu
samostatný/ná odborný/ná referent/ka územního řízení
samostatný/ná odborný/ná referent/ka kontroly
samostatný/ná odborný/ná referent/ka oddělení provozního
samostatný/ná odborný/ná referent/ka provozního oddělení
samostatný/ná referent/ka a administrativa odboru
samostatný odborný referent přestupků
samostatný/ná odborný/ná referent/ka správy veřejné zeleně

Více na stránkach zaměstnavatele

Odbor kancelář tajemníka

vedoucí odboru kancelář tajemníka
tajemník/tajemnice

Více na stránkach zaměstnavatele

Samostatný/ná odborný/ná referent/ka a administrativní pracovník/ce

samostatný/ná referent/ka a administrativní pracovník/ce

Více na stránkach zaměstnavatele

Samostatný/ná odborný/ná referent/ka a administrativní pracovník/ce

samostatný/ná referent/ka a administrativní pracovník/ce
pracovník/ce spisovny úřadu
terénní sociální pracovník/ce
administrativní a spisový pracovník/pracovnice
administrativní a spisový/vá pracovník/ce

Více na stránkach zaměstnavatele

Asistent/ka vedoucího odboru

vedoucí odboru ekonomického
vedoucí úředník
vedoucí oddělení finančního hospodaření
vedoucí oddelení
vedoucí oddělení rozpočtu
vedoucí odboru kancelář starosty
vedoucí oddělení krizového řízení
vedoucí oddělení organizačního
vedoucí právního oddělení
asistent/ka vedoucí odboru
vedoucí odboru kancelář tajemníka
vedoucí oddělení hospodářské správy
vedoucí oddělení informatiky
vedoucí oddělení personálního
vedoucí odboru majetkoprávního
vedoucí oddělení bytového
vedoucí oddělení činností vlastníka s nemovitostmi
vedoucí oddělení pronájmu nebytových prostor
vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví
vedoucí oddělení sociální péče a pomoci
vedoucí oddělení sociální prevence
vedoucí odboru správy majetku
vedoucí oddělení provozně-investičního
vedoucí oddělení technického
vedoucí oddělení veřejných zakázek a ekonomiky
vedoucí odboru školství a kultury
vedoucí oddělení koncepce a ekonomiky školství
vedoucí odboru územního rozvoje
vedoucí oddělení interního pozemkového servisu
vedoucí oddělení regenerace jm
vedoucí oddělení rozvoje a regenerace
vedoucí odboru vnitřních věcí
vedoucí oddělení matrik
vedoucí oddělení přestupků
vedoucí odboru výstavby
vedoucí oddělení stavebního řízení rodinné výstavby
vedoucí oddělení územního řízení
vedoucí odboru živnostenského
vedoucí oddělení kontrolního
vedoucí oddělení provozního
vedoucí odboru životního prostředí
vedoucí oddělení správy veřejné zeleně
vedoucí útvaru interního auditu a kontroly

Více na stránkach zaměstnavatele